Podmínky ochrany osobních údajů - Taargeta

Podmínky ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Taargeta s.r.o.IČ 10764810 se sídlem Kodaňská 558/25, Vršovice, 101 00, Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka:C 348026 vedená u Městského soudu v Praze/ (dále jen: „my“).

Kontaktní údaje: Taargeta s.r.o.

adresa: Kodaňská 558/25, Vršovice, 101 00, Praha 10

e-mail: info@taargeta.sk

telefon: +421903725972

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „Vy“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Objednávka zboží

Osobní údaje zpracováváme, abychom mohli vyřídit Vaší objednávku a zajišťovat práva a plnění povinnosti vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi námi a Vámi. Proto potřebujeme Vaše osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a příjmení, adresa, doručovací adresa, email a telefon).

Poskytnutí osobních údajů je nutné pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít nebo doručit zboží. Osobní údaje zpracováváme i z důvodu plnění povinností podle zákona o účetnictví.

Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a k uplatňování nároků z této smlouvy, a dále po dobu povinného uchovávání účetních dokladů.

Pokud jste si objednali zboží na našich webových stránkách, budeme Vám posílat obchodní sdělení ve formě newsletterů na emailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a. Zákonným důvodem zpracování je náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Posílat obchodní sdělení Vám proto můžeme i bez Vašeho souhlasu (podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti). Zasílání newsletterů můžete odmítnout. Možnost odmítnutí naleznete v každém newsletteru.

Kontakty pro posílání newsletterů uchováváme, dokud posílání neodmítnete, nejdéle 7 let po Vaší poslední objednávce. Poté bude zpracování vašich údajů pro tento účel ukončeno.

 

Zákaznický účet

Zákaznický účet slouží ke snadnějšímu objednávání zboží. Zákaznický účet není podmínkou nákupu zboží. Nakoupit můžete i bez registrace. 

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou: jméno a příjmení, email, doručovací adresa a telefonní číslo, nákupní historie. Osobní údaje můžete v účtu aktualizovat nebo doplňovat.

Registrovat si zákaznický účet a přihlašovat se do něj můžete i přes Facebooku. V takovém případě zpracováváme ještě uživatelské jméno, Vaši profilovou fotografii, email, který máte uveden v profilu.

Zákonným důvodem zpracování je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Osobní údaje budou zpracovávány, dokud neodvoláte svůj souhlas, nejdéle po dobu 7 let od posledního přihlášení. Váš zákaznický účet bude po 7 letech od posledního přihlášení zrušen a osobní údaje budou vymazány.

 

Zasílání newsletterů

Pokud jste si ještě nic neobjednali, můžete se přihlásit k odběru newsletterů. K tomu budeme potřebovat Váš souhlas. Pro tento účel zpracováváme Váš email. Účelem zpracování je zasílání newsletteru informujícího o nových produktech, akcích, slevách a jiné obchodní zprávy.

Zákonným důvodem zpracování je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR a podle § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním newsletterů můžete odvolat odmítnutím dalších newsletterů. Možnost odmítnutí naleznete v každém newsletteru.

Osobní údaje zpracováváme, dokud neodvoláte svůj souhlas, nejdéle 7 let. Poté bude zpracování vašich údajů pro tento účel ukončeno.

 

Provoz webových stránek

Při provozu našich webových stránek provádíme analýzu dat pro vývoj nových a zkvalitnění existujících produktů, vylepšení našich webových stránek, zkvalitnění našich služeb, identifikace trendů prohlížení webových stránek, zobrazování a zasílání relevantnějších nabídek a zasílaných nabídek nebo měření efektivity našich reklamních kampaní apod.

Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat další informace (např. IP adresa, datum a čas přístupu, informace o vašem internetovém prohlížeči, informace o Vašem mobilním zařízení, pokud se přihlašujete přes mobilní telefon, operačním systému, navštívených odkazech na našich webových stránkách nebo zobrazovaném zboží na našem eshopu). I tyto informace mohou zahrnovat Vaše osobní údaje. Těmito údaji jsou Vaše jméno a příjmení, historie prohlížení webových stránek, historie nákupů a nákupního chování, věk, pohlaví, dostupné demografické údaje, email, IP adresa, Facebook ID. Pokud povolíte zpracovávat údaje o poloze, můžeme používat i polohy vašeho zařízení k doporučení nejbližšího odběrového místa.

K analýze webových stránek používáme soubory cookies,  nástroje Google Analytics, Google Search console a Facebook Pixel.

 

Zákonným důvodem zpracování je oprávněný zájem na technickém provozu webových stránek a zlepšování jejich kvality a zlepšení kvality služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tyto osobní údaje uchováváme po dobu 7 let.

Podrobné informace o cookies používaných na našich webových stránkách najdete v Informacích o souborech cookies.

 

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme našim externím partnerům, kteří pro nás zajišťují služby spojené s prodejem zboží a provozem webových stránek.

Osobní údaje předáváme společnostem zbývajících se dodáváním a přepravou zboží.

Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9

Medimax, s.r.o., IČ: 36 282 545, se sídlem J. Kollára 1958/15
Šaľa 927 01, Slovensko

Dále využíváme služby těchto partnerů.

Marketinogvé služby:

The Rocket Science Group LLC (Mailchimp)

Google Ireland, Ltd.

Facebook Ireland Ltd.

Cloudové služby:

Google Ireland, Ltd.

Vaše osobní údaje předáváme i poskytovatelům IT služeb a účetních služeb.  

Protože někteří naši zpracovatelé sídlí ve Spojených státech, předáváme osobní údaje i do Spojených států. Toto předání se zakládá na standardních smluvních doložkách.

 

Vaše práva

Za podmínek uvedených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování podle čl. 18 GDPR,

právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 GDPR,

právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR,

právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR a

právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

Tyto podmínky můžeme měnit proto, abychom Vás informovali o aktuálních pravidlech zpracování osobních údajů. Informaci o tom, kdy byla provedena poslední aktualizace těchto zásad, najdete v horní části těchto zásad. Změny v těchto podmínkách nabývají účinnosti zveřejněním jejich aktualizované verze na webových stránkách. O změně podmínek Vás budeme také informovat emailem, pokud jste nám ho poskytli.